จากประสบการณ์สู่หนทางการแก้ไขสำหรับผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิต

เคยสังเกตไหมว่าการหยิบยืมเงินหรือการเป็นหนี้ของคนในยุคปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกกว่าในอดีต เนื่องจากมีช่องทางในการเป็นหนี้ง่ายขึ้น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ สินเชื่อเงินกู้ หรือแม้กระทั่งการกู้เงินนอกระบบ รวมทั้งเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้ต่าง ๆ ที่บางครั้ง อาจให้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ในช่วงแรกและสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้ที่ไม่ระมัดระวังการใช้จ่ายของตนเองจนเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น และการใช้จ่ายเงินของคนในยุคปัจจุบันก็ง่ายแสนง่าย การหยิบเงินจากกระเป๋ากลายเป็นเรื่องธรรมดา แต่มีหนทางที่ง่ายกว่าคือการใช้บัตรเครดิตที่มีข้อเสียคือเราไม่เห็นตัวเงินที่ค่อย ๆ ลดลงเหมือนกับการหยิบเงินจากกระเป๋าทำให้การใช้จ่ายที่ดูง่ายในแต่ละครั้งกลับนำปัญหาต่าง ๆ มาให้ เช่น กว่าจะรู้ตัวเงินในบัตรเครดิตก็สูญไปกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หรือการเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ทั้งนี้จากประสบการณ์ของคนเป็นหนี้บัตรเครดิตนำไปสู่หนทางการแก้ไขทำให้คุณไม่สะสมหนี้เพิ่มขึ้นอีก ดังต่อไปนี้

ผู้ที่กำลังหาทางออกจากการเป็นหนี้บัตรเครดิตด้วยประสบการณ์ของคนเป็นหนี้ทำให้เกิดเคล็ดลับดี ๆ มากมาย โดยก่อนอื่นต้องรู้จักการผ่อนชำระหนี้ที่ถูกต้อง คือจำนวนเงินในการผ่อนชำระหนี้ไม่ควรเกิน 10% ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือน และการกู้ยืมเงินไม่ควรเกิน 20% ของรายได้ทั้งหมดตลอดปี หรือเรียกง่าย ๆ ว่าการประมาณความสามารถของตนเองในการใช้หนี้นั่นเอง สำหรับเทคนิคอื่น ๆ มีดังต่อไปนี้

จิตใจที่เข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ที่มีประสบการณ์เป็นหนี้บัตรเครดิตส่วนมากมักมีความต้องการสิ่งต่าง ๆ มากเกินความจำเป็น ดังนี้การไม่ก่อหนี้เพิ่มมีวิธีแก้ง่าย ๆ คือการซื้อ แต่สิ่งของที่จำเป็น เช่น อาหาร ยา สำหรับเสื้อผ้า หรือค่าเดินทางควรคำนวณให้ดี และการประหยัดเป็นสิ่งที่ลูกหนี้ควรทำเพราะการไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือการไม่สร้างหนี้เพิ่มก็เท่ากับการปลดหนี้เช่นกัน

หากคุณมีหนี้บัตรเครดิตหลายใบ ควรชำระหนี้บัตรเครดิตที่มียอดหนี้ค้างชำระเป็นจำนวนเงินไม่มากนักเสียก่อน เหมือนกับการตั้งเป้าหมายง่าย ๆ ไปสู่เป้าหมายที่สูงกว่า หากคุณชำระหนี้บัตรเครดิตจำนวนน้อย ๆ ได้ ครั้งต่อไปคุณก็จะสามารถชำระหนี้บัตรเครดิตก้อนโตได้เช่นกัน เป็นการเพิ่มความมั่นใจและกำลังใจให้กับตนเองว่าเราก็สามารถทำได้

การขายสินทรัพย์เพื่อใช้หนี้ ประสบการณ์จากลูกหนี้บัตรเครดิตหลายคนเพราะสิ่งของบางอย่างที่ไม่มีความจำเป็นการขายทิ้งเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง

การเป็นหนี้บัตรเครดิตไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม การนำประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นต่างหาก เป็นสิ่งที่สำคัญที่ลูกหนี้ควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่สดใสไร้หนี้

3 ขั้นตอน กู้ภาวะหนี้ฉุกเฉิน

อุบัติเหตุการเงินเกิดขึ้นได้ไม่คาดฝันในทุกช่วงชีวิต ปัญหาการเงินส่วนใหญ่จะมาจากรายได้ลดลง แต่รายจ่ายเท่าเดิม หรือรายได้เท่าเดิม แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น บางช่วงมีรายจ่ายก้อนโตเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัว เช่น ค่าซ่อมรถยนต์ ค่ารักษาพยาบาล ทำอย่างไรจึงผ่านพ้นภาวะวิกฤติการเงินนี้ได้

  1. หากกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ที่ต้องสะสางให้ได้โดยเร็ว ส่วนใหญ่พยายามหมุนเงินโดยหาเงินกู้จากที่อื่น เพื่อให้พอกับรายจ่าย แต่วางการวางแผนที่ดี กลายเป็นคนที่มีหนี้สินพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ

การวางแผนการเงินในภาวะฉุกเฉินควรเริ่มจากการทำตารางรายรับรายจ่ายของตนเองตลอดเดือน ตลอดเดือนต้องใช้อะไรบ้าง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าผ่อนชำระหนี้สินต่าง ๆ จากนั้นมองหาแหล่งเงินเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไป หากตกงานให้ใช้สิทธิประกันสังคม หากเกิดภัยธรรมชาติให้ใช้สิทธิโครงการช่วยเหลือของภาครัฐ

แหล่งกู้เงินจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ การกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต เงินกู้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งบางกองทุนมีให้ หรือเงินกู้สวัสดิการที่นายจ้างมีให้ การพิจารณากู้เงินให้เรียงลำดับยอดหนี้ ดูสภาวะหนี้แต่ละตัว เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่จำเป็น รายการที่ยังจ่ายปกติ รายการที่หยุดจ่ายไป วันที่ชำระครั้งสุดท้าย หนี้ที่ถูกฟ้องแล้ว พิพากษาแล้ว ไปจนถึงอายุความ ประเมินความจำเป็นในรายการที่จ่ายก่อน จ่ายทีหลัง โดยหนี้สินที่มีภาระต้องจ่ายประจำและไม่มีระยะเวลาผ่อนผัน จัดไว้เป็นลำดับแรกที่ต้องชำระคืน

  1. จัดทำแผนการเงินและระบุเป้าหมายที่ชัดเจน โดยแบ่งระยะเวลาการชำระหนี้เป็นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ทำตารางหนี้อย่างละเอียด ระบุชื่อสถาบัน ชนิดของหนี้ จำนวนเงินที่เป็นหนี้ จำนวนเงินแต่ละงวด เวลาผ่อนชำระ วันที่ผ่อนชำระ รวมทั้งเขียนแผนสำรองในกรณีที่ทำตามแผนการหลักไม่ได้
  2. หากไม่สามารถหาแหล่งกู้เงินมาชำระหนี้ได้ครบถ้วนทุกรายการ ควรเจรจากับเจ้าหนี้ โดยพิจารณาจากตารางที่จัดลำดับไว้แล้ว เริ่มจัดทำตารางผ่อนผัน มีรายละเอียดแผนการผ่อนชำระที่ต้องการ หลักฐานที่พิสูจน์ได้อย่างภาวะหนี้ของตนนั้นวิกฤตจนต้องขอผ่อนผันให้ได้ รวบรวมเอกสารทั้งหมดไปคุยประนีประนอมกับเจ้าหนี้แต่เนิ่น ๆ พยายามตกลงให้ได้ก่อนที่เจ้าหนี้ยื่นหนังสือเตือน เพื่อไม่ให้เสียเครดิตจนทำให้เจ้าหนี้หงุดหงิดไม่อยากเจรจาด้วย

วันใดที่ชำระหนี้หมดต้องเริ่มต้นใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้เห็นรายจ่ายที่เกินความจำเป็น ต้องพยายามเก็บเงินให้ได้มากที่สุด สะสมเงินสำรองฉุกเฉิน และทำประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อรองรับความเสี่ยงและความเสียหายที่คาดไม่ถึง การวางแผนป้องกันเหตุล่วงหน้าให้ผลดีกว่าวางแผนท่ามกลางความกดดันขณะที่มีหนี้สินล้นพ้น ทำวันนี้ให้ดี สิ่งดี ๆ จะตามมาเองในอนาคต

หากไม่ได้ผ่อนชำระหนี้เพราะความจำเป็นแล้วถูกฟ้องไม่ต้องตกใจ

ทุกวันนี้เงินทองหายาก คนตกงานมียอดเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้หลายคนไม่มีรายได้พอผ่อนชำระหนี้สินได้ แค่การเป็นหนี้แล้วไม่สามารถผ่อนชำระได้เพราะด้วยความจำเป็นก็เป็นเรื่องที่ทำให้คิดหนักแล้ว แต่หากไม่ได้ผ่อนชำระเป็นเวลานาน เจ้าหนี้ก็จะทำการฟ้องร้องและมีหมายศาลมาถึงหน้าบ้านหลายคน ลำพังการเป็นหนี้ก็ส่งผลต่อด้านจิตใจ ก่อให้เกิดความเครียด คิดไม่ตก ยิ่งเจอหมายศาลก็ยิ่งวิตกเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในบางคนไม่สามารถหาทางออกได้เพราะไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ ทำให้วิตกกังวลไปมากลัวว่าจะต้องติดคุก ถูกยึดทรัพย์ หรือบทลงโทษอื่นๆ

              แต่ความจริงแล้วการมีหมายศาลเพื่อเรียกลูกหนี้ไปขึ้นศาล คดีหนี้สินเหล่านี้เป็นเพียงคดีแพ่งเท่านั้นการที่เรียกตัวลูกหนี้ไปขึ้นศาลก็เพื่อให้ลูกหนี้ไปพูดถึงความจำเป็นที่ลูกหนี้ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้สินตามกำหนดได้ ศาลก็จะทำการไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ว่า ลูกหนี้จะสามารถกลับมาผ่อนชำระหนี้สินได้เมื่อไหร่ หรือยอดที่ต้องชำระอาจจะลดน้อยลงไปจากที่เคยผ่อนชำระเดือนละ 10,000 บาท ศาลก็จะพิจารณารายได้ปัจจุบันของทางลูกหนี้ว่ามีความสามารถผ่อนชำระได้ในระดับไหนอาจจะเหลือเดือนละ 1,000-5,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถผ่อนชำระหนี้สินของลูกหนี้ในปัจจุบัน หากศาลสามารถไกล่เกลี่ยได้ทั้งลูกหนี้ และเจ้าหนี้ยินยอมรับเงื่อนไขที่ศาลเป็นผู้กำหนดตัวลูกหนี้ก็ต้องเริ่มผ่อนชำระหนี้สินต่อไปด้วยยอดผ่อนชำระที่น้อยลงตามกำหนด

              แต่หากในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่ยินยอมรับข้อตกลงของศาลที่ทำการไกล่เกลี่ยหนี้สินให้ก็ต้องทำการฟ้องร้องกันต่อไป ระหว่างลูกหนี้ และเจ้าหนี้ซึ่งจะส่งผลให้ลูกหนี้มีระยะเวลาในการหาเงินมาใช้หนี้คืนได้ในระหว่างที่สู้คดีอยู่ในกรณีที่ลูกหนี้มีความสามารถว่าจ้างทนายความเพื่อว่าความให้ ในในกรณีกลับกัน หากตัวลูกหนี้ไม่มีความสามารถจ้างทนายเพื่อสู้คดี และว่าความให้ได้คุณก็จะแพ้คดี และต้องรีบหาเงินก้อนเพื่อมาชำระเจ้าหนี้ในทันทีที่คดีสิ้นสุดลง แม้ว่าการฟ้องร้องต่อระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้จะสามารถยืดเวลาการผ่อนชำระหนี้สินได้ และไม่ว่าลูกหนี้จะแพ้คดี หรือว่าชนะคดี สภาพหนี้สินก็ยังคงอยู่และลูกหนี้ก็ต้องทำการชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้อยู่ดี

              นอกจากว่าก่อนที่เจ้าหนี้จะทำการฟ้องร้องมีการติดตามทวงถามหนี้แบบการข่มขู่ หรือทำร้ายร่างกายลูกหนี้ อาจจะไม่ต้องรอให้ทางเจ้าหนี้ฟ้องศาลก่อน ลูกหนี้สามารถแจ้งความดำเนินคดีและฟ้องศาลได้ในทันทีที่เกิดเหตุการณ์เหล่นี้ขึ้น เพราะตามกฎหมายการทวงหนี้แล้ว เจ้าหนี้หรือตัวแทนเจ้าหนี้ไม่สามารถข่มขู่หรือทำร้ายร่างกายลูกหนี้ได้ จากที่ลูกหนี้จะต้องชำระหนี้สินคืนทั้งหมดคดีอาจจะพลิกเป็นหนี้สินทั้งหมดถูกยกเลิกและทางเจ้าหนี้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกหนี้เพราะว่าทำผิดกฎหมายการทวงหนี้ในกรณีที่ลุกหนี้มีหลักฐาน และชนะคดี

ทางออกของชีวิตมนุษย์หนี้

“ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย” เคยเป็นคำพูดติดปากแนวตลกขบขันที่ผู้คนมักใช้พูดแซวกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ ข้าราชการ ฟรีแลนซ์ หรือแม้แต่เจ้าของกิจการ ต่างก็มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นจำเลยจากภาระหนี้สูงเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลา ปัญหาการขาดสภาพคล่อง ไม่เพียงแต่จะทำให้สภาพการใช้ชีวิตประจำวันต้องสะดุดเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อภาพความน่าเชื่อถือทางการเงินของท่านในอนาคตอีกด้วย เมื่อหนี้เกิดขึ้นแล้ว มนุษย์หนี้บางคนอาจคิดหาทางออกระยะแบบง่ายๆ ด้วยการบ่ายเบี่ยงไม่รับสายโทรศัพท์จากสถาบันการเงินที่กู้ยืม หรือบางรายก็ตัดสินใจเบนเข็มไปกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งไม่เพียงไม่ช่วยแก้ปัญหาเดิม แต่ยังสร้างหนี้ก้อนใหม่ขึ้นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าเดิมเพิ่มเข้ามาอีก ดังนั้น คำถามที่ว่า จะทำอย่างไรเมื่อเจอปัญหาขาดส่งชำระหนี้ เรื่องนี้มีคำตอบด้วยกลเม็ดเฉพาะสำหรับการปลดหนี้

หากมนุษย์หนี้ทั้งหลาย ยังไม่สามารถหาเงินมาจ่ายชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนด ก็คงจำเป็นต้องยอมรับในกฎกติกาการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้ การชำระเงินล่าช้าย่อมต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราที่สถาบันการเงินนั้น ๆ กำหนด ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือละเลยได้ แม้ว่าค่าปรับที่ใช้คำนวณอัตราการผิดนัดชำระเงินนั้นอยู่ในอัตราที่สูงมากก็ตาม อย่างไรก็ดี การแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ที่สูงเกินความสามารถของลูกหนี้ในการผ่อนชำระสามารถคลี่คลายได้โดยง่ายต่อเมื่อลูกหนี้นำปัญหาดังกล่าวเข้าไปปรึกษากับเจ้าหนี้โดยตรง บอกเล่าถึงเรื่องราวความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าหนึ่งเดือนลูกหนี้สามารถหาเงินหรือมีรายรับต่อเดือนเท่าไหร่และสามารถจ่ายเพื่อผ่อนชำระให้กับเจ้าหนี้ในแต่ละเดือนได้เท่าไหร่ โดยควรระบุรายละเอียดว่าลูกหนี้เองมีภาระต้องใช้เงินในด้านใดบ้าง เพื่อให้เจ้าหนี้สามารถรับรู้ถึงความสามารถจ่ายที่แท้จริงของลูกหนี้ ผลที่ได้ไม่เพียงแต่จะเป็นการแสดงความจริงใจของผู้ที่เป็นหนี้แล้วเท่านั้น แต่ยังช่วยสกัดไม่ให้ปัญหาลุกลามไปถึงขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายอีกด้วย ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดจึงเป็นการหันหน้ามาเจรจาขอประนอมหนี้กับทางสถาบันการเงิน โดยลูกหนี้อาจจะขอยืดระยะเวลาการชำระเงิน ขอลดจำนวนยอดที่ต้องชำระแต่ละงวด ขอลดเงินต้นและดอกเบี้ย ตลอดจนขอพักการชำระหนี้ สุดแล้วแต่การพิจารณาของแต่ละสถาบันการเงิน

อย่างไรก็ตาม การรีไฟแนนซ์ก็นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะถ้าหนี้สินส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสัญญาการกู้เงินที่ค่อนข้างจะบีบรัดมากเกินไป ลูกหนี้สามารถวิเคราะห์หาข้อเสนอด้านการเงินที่ดีขึ้นกว่าสัญญาเดิมที่มีอยู่ โดยต้องชั่งน้ำหนักอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงระหว่างฉบับเดิมกับข้อเสนอใหม่ว่าคุ้มค่าสมกับที่ต้องดำเนินการรีไฟแนนซ์หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบข้อดีจนแน่ใจแล้ว ค่อยตัดสินใจรับข้อเสนอที่ดีที่สุดก็ย่อมได้ คราวนี้ก็จะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบมนุษย์หนี้ที่ “ชีวิตนี้ใช้หนี้อย่างเดียว” อีกต่อไป

ความรู้จากหนังสือขายดี ที่ไม่ควรมองข้าม

การอ่านหนังสือการเงินการลงทุนดี ๆ สักเล่มมีประโยชน์มาก ถือเป็นการเรียนรู้แบบเร่งรัดที่เข้าใจได้ง่าย มุมมองและเคล็ดลับความสำเร็จของนักธุรกิจและนักบริหารเงินมีชื่อ อาจเป็นตัวแปรในการตัดสินใจลงทุน หรือดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่อิสรภาพทางการเงินต่อไป
หนังสือในหมวดการเงินการลงทุนที่ติดอันดับขายดี ได้แก่ “พ่อรวยสอนลูก : Rich Dad Poor Dad” (ผู้เขียน โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ ผู้แปล จักรพงษ์ เมษพันธุ์) มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเงินและวิธีใช้เงินทำงาน โดยเรียบเรียงคำสอนของบิดาผู้เขียนซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายด้าน ได้นำเสนอแง่คิดการใช้เงินให้เกิดประโยชน์ต่ออนาคตสูงสุด เช่น การเก็บออมอย่างปลอดภัยให้ดอกผลน้อยกว่าการนำเงินไปลงทุนและรู้จักวิธีจัดการกับความเสี่ยง เปลี่ยนวิธีการเก็บออมทุกบาททุกสตางค์มาใช้เงินเพื่อการลงทุน

หลังมีกระแสตอบรับดี จึงตามมาด้วยฉบับ “พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้าน : Rich Dad’s Cashflow Quadrant” เนื้อหาหลักเป็นเรื่องการทำงานหารายได้และวิธีการบริหารเงินของ 4 กลุ่มอาชีพ คือ ลูกจ้าง คนทำธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ และนักลงทุน เพื่อเปรียบเทียบความมั่นคงทางการเงินและเส้นทางชีวิตที่ต่างกัน อีกเล่มคือ “เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนจะเป็นเจ้าของธุรกิจ : Before You Quit Your Job” เล่าประสบการณ์ความสำเร็จและล้มเหลว พร้อมแนะนำให้สร้างธุรกิจปูพื้นฐานก่อนลาออกจากงาน และการขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้น

หนังสือชื่อว่าแผนการเงินฉบับใช้ได้ตลอดชีพ (ผู้เขียน มงคล ลุสัมฤทธิ์) เป็นคู่มือเรื่องการเงินที่มีเนื้อหาอธิบายรายละเอียดของแผนการเงินให้เข้าใจได้โดยง่ายและชัดเจน การตั้งเป้าหมายและจัดทำประมาณการทางการเงินล่วงหน้า วิธีทำให้แผนการเงินสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การสร้างวินัยทางการเงิน และรายการที่ทำให้เงินออมรั่วไหลออก เข้าใจสาระสำคัญของการบริหารหนี้และการลงทุน สิ่งที่ย้ำเสมอคือการลงมือทำตามแผนอย่างมีวินัย

หนังสือชีวประวัติผู้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจเป็นแนวที่กำลังมาแรงและเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นอย่างดี หนังสือชื่อเจ๊จงหมูทอดร้อยล้าน ล้มแล้วทุกข์ ลุกแล้วรวย” (ผู้เขียน บีวาว แฟมิลี่) ถ่ายทอดเรื่องธุรกิจร้านอาหารที่มีกลยุทธ์การทำตลาดแปลกใหม่ มีความเข้าใจสินค้าและบริการ มีลูกค้าเป้าหมายชัดเจน เน้นคุณภาพดีราคาถูก เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดเดียวกัน จุดสำคัญคือวิธีการบริหารชีวิตและธุรกิจเพื่อต่อยอดให้ก้าวหน้าไม่หยุดนิ่ง เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว

หนังสือขายดีในประเทศเยอรมัน “วิธีคิดวิธีรวย หมาน้อยสอนรวย” หรือ “Ein Hund namens MONEY” เขียนโดยนักธุรกิจชาวเยอรมัน BODO Schafer ภายหลังหลังแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน และไทย เรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการหาเงินของเด็ก ความสำเร็จจากความเชื่อมั่นในตัวเอง การจัดสรรค่าใช้จ่ายประจำวัน การลงทุนอย่างฉลาดและปลอดภัย มีเนื้อหาอ่านง่ายที่เด็กอ่านได้สนุก ช่วยปลูกฝังนิสัยการออมและการตั้งเป้าหมายชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์

เครดิตบูโร คะแนนการบริหารการเงินส่วนบุคคล

โดยส่วนใหญ่ในการสมัครงานบริษัทฯ จะร้องขอดูใบรายงานผลการศึกษา หรือ Transcript เพื่อประกอบการพิจารณาระดับคะแนนรายวิชาต่าง ๆ ว่าได้รับสกอร์การเรียนเป็นอย่างไรบ้าง เฉกเช่นเดียวกันกับเวลาที่เราต้องการยื่นกู้ขอสินเชื่อต่าง ๆ ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการศึกษา หรือ สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ ตลอดจนการยื่นขอสมัครบัตรเครดิตต่าง ๆ เกณฑ์การตัดสินใจให้กู้ หรืออนุมัติวงเงินเครดิตจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ก็คือ เครดิตบูโร หรือ เครดิตสกอร์ นั่นเอง ซึ่งแท้ที่จริงก็ใกล้เคียงกับคะแนนในการทำข้อสอบ แต่การวัดคะแนนด้านเครดิตการเงินนั้น มาตรวัดที่ใช้มาจากประวัติเครดิตในการชำระเงิน และสถานะการเงินของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ และยังทำหน้าที่เป็นตัวแปรหลักให้กับสถาบันการเงินในการเสนอ Loan term หรือ อัตราดอกเบี้ยให้กับผู้ยื่นขอกู้ว่าควรจะเป็นเท่าไร

สาระสำคัญที่ปรากฎในรายงานเครดิตบูโรมีด้วยกัน 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเกิด และที่อยู่ ในขณะที่ส่วนที่ 2 จะเป็นเรื่องของเครดิต เช่น ประวัติการใช้บัตรเครดิตของสถาบันการเงิน แต่ละแห่ง สถานะการชำระหนี้บัตรเครดิต หรือสินเชื่อ และการอนุมัติของบัตรเครดิตต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมไว้ประมาณ 3 ปี ข้อมูลใหม่จะแทนที่ข้อมูลเดิมไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนใหญ่ล้วนมาจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร และที่สำคัญรายงานดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับที่เผยแพร่เฉพาะกลุ่มสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกกับเจ้าของข้อมูลเครดิตเท่านั้น หากบุคคลทั่วไปสนใจอยากจะตรวจสอบข้อมูลการเงินของตนเอง ก็สามารถขอรับรายงานเครดิตบูโรโดยตรงจากหน่วยงาน National Credit Bureau (NCB) หรือธนาคารต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ NCB

หากเจ้าของเครดิตพบว่าข้อมูลในรายงานเครดิตบูโรไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น ได้ทำการชำระหนี้ที่เคยติดค้างไปแล้วแต่ข้อมูลยังขึ้นว่า “ค้างชำระ” ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าข้อมูลเครดิตบูโรคือการรายงานตามจริงที่เกิดขึ้น และข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถการย้อนกลับไปแก้ไขได้ ดังนั้นถ้ามีการค้างชำระเกิดขึ้น ณ เดือนที่ยอดยังคงค้างอยู่ ข้อมูลก็จะปรากฎตามนั้น แต่ในกรณีที่ยอดหนี้ได้รับการชำระไปแล้วก็จะแจ้งสถานะใหม่เป็น “ชำระเรียบร้อย” “ปิดบัญชี” หรือ “ปกติ” จะสังเกตได้ว่าข้อมูลเรื่องการค้างชำระไม่ได้ถูกลบออก แต่เป็นการอัพเดทข้อมูลการชำระใหม่เข้าไปแทนข้อมูลเดิมตามเงื่อนไขเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ 3 ปี หรือ 36 เดือน

อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาเครดิตบูโรของตนให้ดีสำหรับการบริหารจัดการเงินในอนาคต เจ้าของเครดิตควรรักษาวินัยทางการเงินด้วยการจ่ายชำระหนี้ที่ค้างให้หมด แต่ถ้าหนี้ดังกล่าวมีจำนวนมากเกินไปก็ควรหันหน้ามาขอคำแนะนำจากสถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางปลดหนี้โดยเร็ว ซึ่งการใช้บริการโอนหนี้จากบัตรเดิมไปบัตรใหม่ที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า เจรจาขอขยายระยะเวลาชำระ หรือ ขอลดยอดชำระขั้นต่ำก็น่าจะเป็นทางเลือกในการสร้างเครดิตบูโรที่ดีได้เช่นกัน

สินเชื่อเงินสด ตัวเลือกการจ่ายเงินของคนรุ่นใหม่

การใช้จ่ายเงินในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ นอกจากเงินสด บัตรเดบิตและบัตรเครดิตแล้ว ยังมีรูปแบบที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือสินเชื่อเงินสดซึ่งมีคุณสมบัติช่วยอำนวยความสะดวกและมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่และคนวัยทำงานที่ดูเหมือนจะมีภาระและรายการค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากมาย ด้วยเหตุนี้คุณจึงควรรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเงินสดไว้บ้าง เผื่อว่าบางโอกาสสินเชื่อเงินสดอาจจะเป็นตัวเลือกสำหรับการใช้จ่ายเงินของคุณอีกทางหนึ่งก็เป็นได้

รู้จักกับสินเชื่อเงินสด

สินเชื่อเงินสด หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักกันในคำว่าบัตรกดเงินสด เป็นบัตรที่ธนาคารหรือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินออกมาให้กับผู้ที่ขอสมัครใช้บริการ ซึ่งสินเชื่อเงินสดนี้จะมีการจำกัดวงเงินว่าเจ้าของบัตรจะกดถอนเงินได้สูงสุดเท่าใด และเจ้าของบัตรก็สามารถเบิกเงินสดไปใช้ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม เรียกได้ว่าไม่ต้องมีบัญชีเงินฝากในธนาคารนั้นเลยแต่คุณก็สามารถกดเงินจากตู้เอทีเอ็มเพื่อมาใช้จ่ายได้ ซึ่งในยุคสมัยนี้แทบทุกธนาคารจะมีบริการสินเชื่อเงินสดไว้รองรับความต้องการของลูกค้าในยามที่ต้องการเงินด่วนหรือมีเหตุให้ต้องใช้เงินอย่างฉุกเฉิน

การใช้จ่ายเงินด้วยสินเชื่อเงินสดมีข้อดีอย่างไร

ในกรณีที่เจ้าของบัตรไม่ต้องการพกเงินสดมาก ๆ การทำสินเชื่อเงินสดก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง นั่นก็เพราะว่าเจ้าของบัตรสามารถกดถอนเงินได้จากตู้เอทีเอ็มที่มีอยู่ทั่วไป หลายท่านอาจจะเคยประสบปัญหาที่ว่าพบของถูกใจแต่มีเงินสดไม่พอ ถ้าจะถอนเงินที่ธนาคารก็ไม่สะดวกเท่าใดนัก การใช้สินเชื่อเงินสดจะทำให้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ นอกจากนี้สินเชื่อเงินสดยังเป็นตัวช่วยฉุกเฉินในยามที่คุณมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินโดยไม่ต้องเสียเวลาในการทำเรื่องขอกู้เงิน ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งคือสินเชื่อเงินสดคิดดอกเบี้ยจากยอดที่ใช้จริง

shutterstock_171888053

การใช้จ่ายเงินด้วยสินเชื่อเงินสดมีข้อเสียอย่างไร

สินเชื่อเงินสดแม้จะมีความสะดวกมากกว่าการใช้จ่ายเงินประเภทอื่น ๆ แต่ข้อเสียคือดอกเบี้ยของสินเชื่อเงินสดค่อนข้างสูง หากใช้จ่ายโดยไม่ระวังก็ทำให้มีรายจ่ายจากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จนบางครั้งนำมาสู่ปัญหาหนี้สินในภายหลังได้

ใครบ้างที่เหมาะกับสินเชื่อเงินสด

โดยทั่วไปแล้วทุกคนสามารถใช้สินเชื่อเงินสดได้ แต่ส่วนใหญ่สินเชื่อเงินสดมักจะถูกนำมาใช้เพื่อเป็นเงินฉุกเฉินในเวลาที่หาเงินจากแหล่งอื่น ๆ ไม่ได้แล้ว หรือไม่มีแหล่งเงินสำรองที่อื่นอีกสำหรับใช้จ่ายยามจำเป็น

แม้ว่าสินเชื่อเงินสดจะมีข้อดีหลายประการ แต่ก็ควรระมัดระวังการใช้จ่ายเงินให้มาก ควรคิดก่อนจะกดถอนเงินสดทุกครั้งและจ่ายคืนให้ตรงวันที่ครบกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงิน

 

หนังสือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่อ่านแล้วได้ประโยชน์

การวางแผนการเงิน เป็น อีกสิ่งหนึ่งในชีวิตของคนเราที่มีความสำคัญ แต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยแน่ใจว่าการเริ่มต้นวางแผนการเงินจะต้องเริ่มที่จุดไหน การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงินตามโลกอินเทอร์เน็ตจึงเป็นที่นิยมเพราะแต่ละเว็บที่เกี่ยวกับการเงินจะมีบทความแนะนำดี ๆ เกี่ยวกับการเงินเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน แต่หากข้อมูลที่ลงในบทความการเงินในเว็บต่าง ๆ มีข้อมูลไม่เพียงพอก็อาจจะเลือกเป็นการหาหนังสือแนะนำเกี่ยวกับการเงินมาแล้วอ่านศึกษา ทำความเข้าใจ เพราะหนังสือเกี่ยวกับการเงินส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนมาจากประสบการณ์จริง หากลองนำแนวคิดต่าง ๆ มาปรับใช้ในชีวิตอาจจะทำให้การวางแผนการเงินของทุกคุณเป็นไปในทางที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในไม่ช้า หนังสือเกี่ยวกับการเงินที่อยากแนะนำให้ได้อ่านกัน เช่น

  1. ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน หนังสือน่าอ่านของสำนักพิมพ์มติชนหนังสือที่ช่วยให้ทุกคุณสามารถวางแผนเรื่องเงินได้อย่างลงตัว และสมดุล ไม่ไปมุ่งประเด็นอื่น ๆ จนทำให้เกิดความสับสน และไม่ประสบความสำเร็จสักที หนังสือที่มาพร้อมแนวคิดที่อธิบายได้อย่างเข้าใจในภาษาที่อ่านง่ายมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน และสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตจริง
  2. 77 วิธีออมเงิน ให้รวยไม่รู้ตัว หนังสือของสำนักพิมพ์ทัสที่แนะนำวิธีการออมเงินแบบถูกต้อง และสามารถทำตามได้อย่างง่ายดาย บางวิธีอาจจะเป็นวิธีที่หลายคนเคยทราบแล้วแต่ไม่เคยลองทำแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะอาจจะยังทำไม่ถูกวิธี หากลองนำแนวคิดในหนังสือเล่มนี้มาปรับใช้จะช่วยให้ทุกคนรวยเร็วขึ้นภายในเวลาไม่กี่ปี
  3. คู่มือหนีหนี้ ฉบับฉุกเฉิน หนังสือของสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์หนังสือที่แนะนำวิธีการวางแผนจัดการกับหนี้สินที่มีได้อย่างลงตัว และหมดไปอย่างรวดเร็ว รู้จักมีสติในการแก้ปัญหาหนี้สิน และอธิบายให้ทุกคุณเข้าใจถึงคำว่า “บริโภคนิยม” หนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย และสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาหนี้สินได้จริงในชีวิตประจำวันของทุกคน
  4. เรื่องเงินเรื่องง่าย หนังสือของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์หนังสือที่รวบรวมวิธีการทำเงินจากเงินน้อยให้กลายเป็นเงินมากได้ ช่วยให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพรวมของเรื่องการเงินได้อย่างเข้าใจเพื่อทำให้การเงินในชีวิตจริงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในไม่ช้า
  5. วางแผนทางการเงินอย่างไร มีเงินใช้ไม่ขาดมือ และร่ำรวย ตั้งแต่เกิดจนตาย หนังสือของสำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ หนังสือชื่อยาวไปหน่อย แต่อัดแน่นไปด้วยวิธีวางแผนการเงินตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสามารถสำเร็จได้
  6. ทางเลือกของเงินออม หนังสือของสำนักพิมพ์ EARN concept หนังสือที่แนะนำให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงธรรมชาติของการเงินที่ หากทำอย่างถูกวิธี และเข้าใจหลักของการเงิน เงินที่ผู้อ่านมีก็จะสามารถงอกเงยขึ้นมาได้

              จากข้อมูลข้างต้น คงเห็นว่ามีหลายเล่มที่น่าสนใจ แต่อย่าเพิ่งหาซื้อมาทั้งหมดพร้อมกัน โดยให้เปิดอ่านแล้วเลือกซื้อเล่มที่ถูกใจสักหนึ่งเล่มก่อน เพราะการเปิดรับความรู้ที่ได้จากการอ่านนั้น ควรจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป

ชีวิตหลังเกษียณ สร้างได้ด้วยการออมเงิน

หลายคนทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซื้อของที่อยากได้ สร้างครอบครัวให้มั่นคง ส่งเสียลูกเรียน เมื่อลูกคุณโตขึ้นแล้วมีงานทำ หรือออกไปมีครอบครัว ส่วนตัวคุณที่แก่ลงทุกวันได้วางแผนอนาคตไว้หรือไม่ ด้วยสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมไปตามวัยชีวิตหลังเกษียณคุณคงไม่สามารถทำงานได้คล่องแคล่งว่องไวเหมือนในอดีต การมีเงินเก็บอย่างเพียงพอใช้ชีวิตหลังเกษียณนอกจากจะทำให้คุณอยู่อย่างสุขสบาย ไร้ความกังวลถึงสิ่งเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกหลานแล้ว ยังทำให้คุณมีทั้งเวลาและงบประมาณได้ทำในสิ่งที่ชอบอีกด้วย เนื่องจากไม่มีคำว่า “งาน” เป็นอุปสรรค เช่น การดูแลต้นไม้ในสวนเล็ก ๆ ของบ้าน การอ่านหนังสือที่ชอบ การเข้าวัดปฏิบัติธรรม เป็นต้น สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการออมเงินหลังเกษียณง่าย ๆ ดังนี้

เริ่มจากคำนวณรายรับ รายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน โดยรายรับอาจมาจากเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญ เงินจากกองทุนประกันสังคม เงินจากการทำงานพิเศษ เงินออมที่มีอยู่ เป็นต้น จากนั้นคำนวณรายจ่ายในแต่ละเดือน โดยปกติแล้ววัยเกษียณจะมีรายจ่ายน้อยกว่าวัยทำงานประมาณ 70-80% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เช่น ก่อนเกษียณคุณมีรายจ่ายต่อเดือนประมาณ 30,000 บาท ชีวิตหลังเกษียณคุณจะมีรายจ่ายประมาณ 21,000-24,000 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่น ๆ การทำบัญชีรายรับรายจ่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้คุณรู้ถึงรายจ่ายในแต่ละเดือนและสามารถคำนวณได้ว่ายามเกษียณคุณจะมีรายจ่ายลงลดเท่าไหร่

จากนั้น คำนวณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณต่อปี โดยนับตั้งแต่วันเกษียณถึงช่วงอายุที่คาดว่าจะเสียชีวิต เช่น ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณที่คุณต้องใช้ต่อปี ประมาณ 12,000 บาท หากคุณสมมติว่าคุณจะมีช่วงวัยเกษียณตั้งแต่อายุ 60 ปี ถึง 85 ปี ดังนั้นเงินที่คุณต้องใช้หลังเกษียณคือ 25 (จำนวนปีหลังเกษียณ) X 120,000 (จำนวนเงินที่ต้องการใช้ในแต่ละปี) = 3,000,000 บาท จากนั้นจึงนำเงินออมที่คุณมีมาคำนวณว่าคุณต้องออมเงินเดือนละเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุของคุณ

ข้อควรระวังคือคุณควรจะมีเงินเก็บสำหรับสิ่งไม่แน่นอนเกิดขึ้นด้วย เช่น ค่าซ่อมบ้าน ค่าซ่อมรถ ค่ารักษาพยาบาลซึ่งข้อสุดท้ายนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุที่มักจะมีปัญหาสุขภาพอยู่เรื่อย ๆ การรับประทานอาหารที่ดีและออกกำลังกายเบา ๆ ก็สามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงและอายุยืนยาวได้ นอกจากนี้ยังต้องเตรียมเงินไว้สำหรับสิ่งที่คุณอยากทำ ไม่ว่าจะเป็นการออกไปท่องเที่ยว หรือการทำงานอดิเรกเพื่อความสุขในบั้นปลายของชีวิตวัยเกษียณที่นอกจากจะไม่เหงาแล้วยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

เงินออมวัยเกษียณสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อบั้นปลายชีวิตที่สดใส

10 เคล็ดลับป้องกันถูกอายัดเงินเดือน

การถูกอายัดเงินเดือนเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับลูกหนี้ทุกคน หากว่าลูกหนี้ไม่มีความสามารถเพียงพอในการจ่ายหนี้ ซึ่งลูกหนี้ย่อมไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ เนื่องจากว่าการอายัดเงินเดือนอาจทำให้เกิดความเดือดร้อนกับตนเองและครอบครัวได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้เพื่อไม่ให้ถูกอายัดเงินเดือนนั่นเอง

1.พยายามผ่อนชำระหนี้ตามที่ตกลงกับเจ้าหนี้ไว้

หากลูกหนี้มีการตกลงกับเจ้าหนี้ว่าจะผ่อนชำระเงินคืนเดือนละเท่าไร ลูกหนี้ควรปฏิบัติให้ได้ตามที่ตนตกลงไว้ ยกตัวอย่างเช่น หากลูกหนี้มีการตกลงกับเจ้าหนี้ว่าจะผ่อนชำระหนี้เป็นงวด งวดละ 5,000 บาทต่อเดือนก็ควรชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ เพราะการเมินเฉยต่อคำพูดของตนเองจะทำให้เจ้าหนี้ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด นั่นก็คือการอายัดเงินเดือน

2.มีการติดต่อกับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

ลูกหนี้หลายคนเลือกหนีหายจากเจ้าหนี้ หรืออาจเลือกวิธีขาดการติดต่อกับเจ้าหนี้ ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่ผิดอย่างยิ่ง เพราะยิ่งเจ้าหนี้ไม่สามารถตามตัวลูกหนี้ได้ เจ้าหนี้ก็จะร้อนใจและทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้เงินของตนกลับคืนมา ซึ่งการอายัดเงินเดือนก็เหมือนเป็นหลักประกันว่าเจ้าหนี้จะได้รับเงินของตนคืนมาอย่างแน่นอน

3.ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย

สาเหตุหลัก ๆ ของการถูกอายัดเงินเดือนมาจากการที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ และสาเหตุของการที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ก็คือการใช้เงินไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือยจนไม่มีเงินสำหรับผ่อนชำระหนี้ เพราะฉะนั้นลูกหนี้ควรคิดก่อนใช้เงินเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้เงินเกินตัวจนไม่มีเงินชำระหนี้นั่นเอง

4.ไม่สร้างหนี้ใหม่

ลูกหนี้หลายคนอาจเลือกวิธีการใช้หนี้ด้วยการกู้ยืมจากแหล่งเงินอื่น ๆ และนำไปผ่อนชำระหนี้เก่า แต่บางครั้ง หากลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ก็อาจจะทำให้ตนเองต้องมีภาระความเครียดและความกดดันได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการชำระหนี้ให้ได้ตามที่ต้องการคือการเก็บออมเงินด้วยตนเอง จะทำให้มีเงินสำหรับชำระหนี้ได้อย่างไม่เดือดร้อนในภายหลัง

5.ไม่นำเงินที่ใช้ชำระหนี้ไปให้ผู้อื่นใช้ก่อน

ลูกหนี้บางคนเป็นผู้ที่มีความหน้าใหญ่ใจโต ชอบการถูกยกย่อง จนบางครั้งให้ผู้อื่นยืมเงินที่ตนเองเตรียมไว้สำหรับชำระหนี้เสียก่อน ซึ่งผลเสียที่ตามมามีหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการถูกเจ้าหนี้ของตนเองกดดันที่ไม่มีเงินมาชำระหนี้ รวมไปถึงการไม่สามารถทวงเงินของตนเองคืนได้ ทางที่ดีที่สุดควรพิจารณาถึงความสำคัญในการใช้เงินของตนเป็นหลัก

ทั้งนี้ลูกหนี้ไม่ควรปล่อยให้มีการอายัดเงินเดือนเกิดขึ้น เพราะอาจกระทบกับรายจ่ายที่ตนต้องใช้ในแต่ละเดือน รวมถึงกระทบต่อความน่าเชื่อถือในหน้าที่การงานอีกด้วย