ความรู้จากหนังสือขายดี ที่ไม่ควรมองข้าม

การอ่านหนังสือการเงินการลงทุนดี ๆ สักเล่มมีประโยชน์มาก ถือเป็นการเรียนรู้แบบเร่งรัดที่เข้าใจได้ง่าย มุมมองและเคล็ดลับความสำเร็จของนักธุรกิจและนักบริหารเงินมีชื่อ อาจเป็นตัวแปรในการตัดสินใจลงทุน หรือดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่อิสรภาพทางการเงินต่อไป
หนังสือในหมวดการเงินการลงทุนที่ติดอันดับขายดี ได้แก่ “พ่อรวยสอนลูก : Rich Dad Poor Dad” (ผู้เขียน โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ ผู้แปล จักรพงษ์ เมษพันธุ์) มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเงินและวิธีใช้เงินทำงาน โดยเรียบเรียงคำสอนของบิดาผู้เขียนซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายด้าน ได้นำเสนอแง่คิดการใช้เงินให้เกิดประโยชน์ต่ออนาคตสูงสุด เช่น การเก็บออมอย่างปลอดภัยให้ดอกผลน้อยกว่าการนำเงินไปลงทุนและรู้จักวิธีจัดการกับความเสี่ยง เปลี่ยนวิธีการเก็บออมทุกบาททุกสตางค์มาใช้เงินเพื่อการลงทุน

หลังมีกระแสตอบรับดี จึงตามมาด้วยฉบับ “พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้าน : Rich Dad’s Cashflow Quadrant” เนื้อหาหลักเป็นเรื่องการทำงานหารายได้และวิธีการบริหารเงินของ 4 กลุ่มอาชีพ คือ ลูกจ้าง คนทำธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ และนักลงทุน เพื่อเปรียบเทียบความมั่นคงทางการเงินและเส้นทางชีวิตที่ต่างกัน อีกเล่มคือ “เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนจะเป็นเจ้าของธุรกิจ : Before You Quit Your Job” เล่าประสบการณ์ความสำเร็จและล้มเหลว พร้อมแนะนำให้สร้างธุรกิจปูพื้นฐานก่อนลาออกจากงาน และการขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้น

หนังสือชื่อว่าแผนการเงินฉบับใช้ได้ตลอดชีพ (ผู้เขียน มงคล ลุสัมฤทธิ์) เป็นคู่มือเรื่องการเงินที่มีเนื้อหาอธิบายรายละเอียดของแผนการเงินให้เข้าใจได้โดยง่ายและชัดเจน การตั้งเป้าหมายและจัดทำประมาณการทางการเงินล่วงหน้า วิธีทำให้แผนการเงินสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การสร้างวินัยทางการเงิน และรายการที่ทำให้เงินออมรั่วไหลออก เข้าใจสาระสำคัญของการบริหารหนี้และการลงทุน สิ่งที่ย้ำเสมอคือการลงมือทำตามแผนอย่างมีวินัย

หนังสือชีวประวัติผู้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจเป็นแนวที่กำลังมาแรงและเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวได้เป็นอย่างดี หนังสือชื่อเจ๊จงหมูทอดร้อยล้าน ล้มแล้วทุกข์ ลุกแล้วรวย” (ผู้เขียน บีวาว แฟมิลี่) ถ่ายทอดเรื่องธุรกิจร้านอาหารที่มีกลยุทธ์การทำตลาดแปลกใหม่ มีความเข้าใจสินค้าและบริการ มีลูกค้าเป้าหมายชัดเจน เน้นคุณภาพดีราคาถูก เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดเดียวกัน จุดสำคัญคือวิธีการบริหารชีวิตและธุรกิจเพื่อต่อยอดให้ก้าวหน้าไม่หยุดนิ่ง เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว

หนังสือขายดีในประเทศเยอรมัน “วิธีคิดวิธีรวย หมาน้อยสอนรวย” หรือ “Ein Hund namens MONEY” เขียนโดยนักธุรกิจชาวเยอรมัน BODO Schafer ภายหลังหลังแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน และไทย เรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการหาเงินของเด็ก ความสำเร็จจากความเชื่อมั่นในตัวเอง การจัดสรรค่าใช้จ่ายประจำวัน การลงทุนอย่างฉลาดและปลอดภัย มีเนื้อหาอ่านง่ายที่เด็กอ่านได้สนุก ช่วยปลูกฝังนิสัยการออมและการตั้งเป้าหมายชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์

bft-user5