จากประสบการณ์สู่หนทางการแก้ไขสำหรับผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิต

เคยสังเกตไหมว่าการหยิบยืมเงินหรือการเป็นหนี้ของคนในยุคปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกกว่าในอดีต เนื่องจากมีช่องทางในการเป็นหนี้ง่ายขึ้น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ สินเชื่อเงินกู้ หรือแม้กระทั่งการกู้เงินนอกระบบ รวมทั้งเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้ต่าง ๆ ที่บางครั้ง อาจให้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ในช่วงแรกและสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้ที่ไม่ระมัดระวังการใช้จ่ายของตนเองจนเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น และการใช้จ่ายเงินของคนในยุคปัจจุบันก็ง่ายแสนง่าย การหยิบเงินจากกระเป๋ากลายเป็นเรื่องธรรมดา แต่มีหนทางที่ง่ายกว่าคือการใช้บัตรเครดิตที่มีข้อเสียคือเราไม่เห็นตัวเงินที่ค่อย ๆ ลดลงเหมือนกับการหยิบเงินจากกระเป๋าทำให้การใช้จ่ายที่ดูง่ายในแต่ละครั้งกลับนำปัญหาต่าง ๆ มาให้ เช่น กว่าจะรู้ตัวเงินในบัตรเครดิตก็สูญไปกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หรือการเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ทั้งนี้จากประสบการณ์ของคนเป็นหนี้บัตรเครดิตนำไปสู่หนทางการแก้ไขทำให้คุณไม่สะสมหนี้เพิ่มขึ้นอีก ดังต่อไปนี้

ผู้ที่กำลังหาทางออกจากการเป็นหนี้บัตรเครดิตด้วยประสบการณ์ของคนเป็นหนี้ทำให้เกิดเคล็ดลับดี ๆ มากมาย โดยก่อนอื่นต้องรู้จักการผ่อนชำระหนี้ที่ถูกต้อง คือจำนวนเงินในการผ่อนชำระหนี้ไม่ควรเกิน 10% ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือน และการกู้ยืมเงินไม่ควรเกิน 20% ของรายได้ทั้งหมดตลอดปี หรือเรียกง่าย ๆ ว่าการประมาณความสามารถของตนเองในการใช้หนี้นั่นเอง สำหรับเทคนิคอื่น ๆ มีดังต่อไปนี้

จิตใจที่เข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ที่มีประสบการณ์เป็นหนี้บัตรเครดิตส่วนมากมักมีความต้องการสิ่งต่าง ๆ มากเกินความจำเป็น ดังนี้การไม่ก่อหนี้เพิ่มมีวิธีแก้ง่าย ๆ คือการซื้อ แต่สิ่งของที่จำเป็น เช่น อาหาร ยา สำหรับเสื้อผ้า หรือค่าเดินทางควรคำนวณให้ดี และการประหยัดเป็นสิ่งที่ลูกหนี้ควรทำเพราะการไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือการไม่สร้างหนี้เพิ่มก็เท่ากับการปลดหนี้เช่นกัน

หากคุณมีหนี้บัตรเครดิตหลายใบ ควรชำระหนี้บัตรเครดิตที่มียอดหนี้ค้างชำระเป็นจำนวนเงินไม่มากนักเสียก่อน เหมือนกับการตั้งเป้าหมายง่าย ๆ ไปสู่เป้าหมายที่สูงกว่า หากคุณชำระหนี้บัตรเครดิตจำนวนน้อย ๆ ได้ ครั้งต่อไปคุณก็จะสามารถชำระหนี้บัตรเครดิตก้อนโตได้เช่นกัน เป็นการเพิ่มความมั่นใจและกำลังใจให้กับตนเองว่าเราก็สามารถทำได้

การขายสินทรัพย์เพื่อใช้หนี้ ประสบการณ์จากลูกหนี้บัตรเครดิตหลายคนเพราะสิ่งของบางอย่างที่ไม่มีความจำเป็นการขายทิ้งเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง

การเป็นหนี้บัตรเครดิตไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม การนำประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นต่างหาก เป็นสิ่งที่สำคัญที่ลูกหนี้ควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่สดใสไร้หนี้

bft-user5