หากไม่ได้ผ่อนชำระหนี้เพราะความจำเป็นแล้วถูกฟ้องไม่ต้องตกใจ

ทุกวันนี้เงินทองหายาก คนตกงานมียอดเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้หลายคนไม่มีรายได้พอผ่อนชำระหนี้สินได้ แค่การเป็นหนี้แล้วไม่สามารถผ่อนชำระได้เพราะด้วยความจำเป็นก็เป็นเรื่องที่ทำให้คิดหนักแล้ว แต่หากไม่ได้ผ่อนชำระเป็นเวลานาน เจ้าหนี้ก็จะทำการฟ้องร้องและมีหมายศาลมาถึงหน้าบ้านหลายคน ลำพังการเป็นหนี้ก็ส่งผลต่อด้านจิตใจ ก่อให้เกิดความเครียด คิดไม่ตก ยิ่งเจอหมายศาลก็ยิ่งวิตกเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในบางคนไม่สามารถหาทางออกได้เพราะไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ ทำให้วิตกกังวลไปมากลัวว่าจะต้องติดคุก ถูกยึดทรัพย์ หรือบทลงโทษอื่นๆ

              แต่ความจริงแล้วการมีหมายศาลเพื่อเรียกลูกหนี้ไปขึ้นศาล คดีหนี้สินเหล่านี้เป็นเพียงคดีแพ่งเท่านั้นการที่เรียกตัวลูกหนี้ไปขึ้นศาลก็เพื่อให้ลูกหนี้ไปพูดถึงความจำเป็นที่ลูกหนี้ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้สินตามกำหนดได้ ศาลก็จะทำการไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ว่า ลูกหนี้จะสามารถกลับมาผ่อนชำระหนี้สินได้เมื่อไหร่ หรือยอดที่ต้องชำระอาจจะลดน้อยลงไปจากที่เคยผ่อนชำระเดือนละ 10,000 บาท ศาลก็จะพิจารณารายได้ปัจจุบันของทางลูกหนี้ว่ามีความสามารถผ่อนชำระได้ในระดับไหนอาจจะเหลือเดือนละ 1,000-5,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถผ่อนชำระหนี้สินของลูกหนี้ในปัจจุบัน หากศาลสามารถไกล่เกลี่ยได้ทั้งลูกหนี้ และเจ้าหนี้ยินยอมรับเงื่อนไขที่ศาลเป็นผู้กำหนดตัวลูกหนี้ก็ต้องเริ่มผ่อนชำระหนี้สินต่อไปด้วยยอดผ่อนชำระที่น้อยลงตามกำหนด

              แต่หากในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่ยินยอมรับข้อตกลงของศาลที่ทำการไกล่เกลี่ยหนี้สินให้ก็ต้องทำการฟ้องร้องกันต่อไป ระหว่างลูกหนี้ และเจ้าหนี้ซึ่งจะส่งผลให้ลูกหนี้มีระยะเวลาในการหาเงินมาใช้หนี้คืนได้ในระหว่างที่สู้คดีอยู่ในกรณีที่ลูกหนี้มีความสามารถว่าจ้างทนายความเพื่อว่าความให้ ในในกรณีกลับกัน หากตัวลูกหนี้ไม่มีความสามารถจ้างทนายเพื่อสู้คดี และว่าความให้ได้คุณก็จะแพ้คดี และต้องรีบหาเงินก้อนเพื่อมาชำระเจ้าหนี้ในทันทีที่คดีสิ้นสุดลง แม้ว่าการฟ้องร้องต่อระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้จะสามารถยืดเวลาการผ่อนชำระหนี้สินได้ และไม่ว่าลูกหนี้จะแพ้คดี หรือว่าชนะคดี สภาพหนี้สินก็ยังคงอยู่และลูกหนี้ก็ต้องทำการชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้อยู่ดี

              นอกจากว่าก่อนที่เจ้าหนี้จะทำการฟ้องร้องมีการติดตามทวงถามหนี้แบบการข่มขู่ หรือทำร้ายร่างกายลูกหนี้ อาจจะไม่ต้องรอให้ทางเจ้าหนี้ฟ้องศาลก่อน ลูกหนี้สามารถแจ้งความดำเนินคดีและฟ้องศาลได้ในทันทีที่เกิดเหตุการณ์เหล่นี้ขึ้น เพราะตามกฎหมายการทวงหนี้แล้ว เจ้าหนี้หรือตัวแทนเจ้าหนี้ไม่สามารถข่มขู่หรือทำร้ายร่างกายลูกหนี้ได้ จากที่ลูกหนี้จะต้องชำระหนี้สินคืนทั้งหมดคดีอาจจะพลิกเป็นหนี้สินทั้งหมดถูกยกเลิกและทางเจ้าหนี้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกหนี้เพราะว่าทำผิดกฎหมายการทวงหนี้ในกรณีที่ลุกหนี้มีหลักฐาน และชนะคดี

bft-user5