10 เคล็ดลับป้องกันถูกอายัดเงินเดือน

การถูกอายัดเงินเดือนเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับลูกหนี้ทุกคน หากว่าลูกหนี้ไม่มีความสามารถเพียงพอในการจ่ายหนี้ ซึ่งลูกหนี้ย่อมไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ เนื่องจากว่าการอายัดเงินเดือนอาจทำให้เกิดความเดือดร้อนกับตนเองและครอบครัวได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้เพื่อไม่ให้ถูกอายัดเงินเดือนนั่นเอง

1.พยายามผ่อนชำระหนี้ตามที่ตกลงกับเจ้าหนี้ไว้

หากลูกหนี้มีการตกลงกับเจ้าหนี้ว่าจะผ่อนชำระเงินคืนเดือนละเท่าไร ลูกหนี้ควรปฏิบัติให้ได้ตามที่ตนตกลงไว้ ยกตัวอย่างเช่น หากลูกหนี้มีการตกลงกับเจ้าหนี้ว่าจะผ่อนชำระหนี้เป็นงวด งวดละ 5,000 บาทต่อเดือนก็ควรชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ เพราะการเมินเฉยต่อคำพูดของตนเองจะทำให้เจ้าหนี้ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด นั่นก็คือการอายัดเงินเดือน

2.มีการติดต่อกับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

ลูกหนี้หลายคนเลือกหนีหายจากเจ้าหนี้ หรืออาจเลือกวิธีขาดการติดต่อกับเจ้าหนี้ ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่ผิดอย่างยิ่ง เพราะยิ่งเจ้าหนี้ไม่สามารถตามตัวลูกหนี้ได้ เจ้าหนี้ก็จะร้อนใจและทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้เงินของตนกลับคืนมา ซึ่งการอายัดเงินเดือนก็เหมือนเป็นหลักประกันว่าเจ้าหนี้จะได้รับเงินของตนคืนมาอย่างแน่นอน

3.ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย

สาเหตุหลัก ๆ ของการถูกอายัดเงินเดือนมาจากการที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ และสาเหตุของการที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ก็คือการใช้เงินไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือยจนไม่มีเงินสำหรับผ่อนชำระหนี้ เพราะฉะนั้นลูกหนี้ควรคิดก่อนใช้เงินเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้เงินเกินตัวจนไม่มีเงินชำระหนี้นั่นเอง

4.ไม่สร้างหนี้ใหม่

ลูกหนี้หลายคนอาจเลือกวิธีการใช้หนี้ด้วยการกู้ยืมจากแหล่งเงินอื่น ๆ และนำไปผ่อนชำระหนี้เก่า แต่บางครั้ง หากลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ก็อาจจะทำให้ตนเองต้องมีภาระความเครียดและความกดดันได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการชำระหนี้ให้ได้ตามที่ต้องการคือการเก็บออมเงินด้วยตนเอง จะทำให้มีเงินสำหรับชำระหนี้ได้อย่างไม่เดือดร้อนในภายหลัง

5.ไม่นำเงินที่ใช้ชำระหนี้ไปให้ผู้อื่นใช้ก่อน

ลูกหนี้บางคนเป็นผู้ที่มีความหน้าใหญ่ใจโต ชอบการถูกยกย่อง จนบางครั้งให้ผู้อื่นยืมเงินที่ตนเองเตรียมไว้สำหรับชำระหนี้เสียก่อน ซึ่งผลเสียที่ตามมามีหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการถูกเจ้าหนี้ของตนเองกดดันที่ไม่มีเงินมาชำระหนี้ รวมไปถึงการไม่สามารถทวงเงินของตนเองคืนได้ ทางที่ดีที่สุดควรพิจารณาถึงความสำคัญในการใช้เงินของตนเป็นหลัก

ทั้งนี้ลูกหนี้ไม่ควรปล่อยให้มีการอายัดเงินเดือนเกิดขึ้น เพราะอาจกระทบกับรายจ่ายที่ตนต้องใช้ในแต่ละเดือน รวมถึงกระทบต่อความน่าเชื่อถือในหน้าที่การงานอีกด้วย

bft-user5