จากประสบการณ์สู่หนทางการแก้ไขสำหรับผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิต

เคยสังเกตไหมว่าการหยิบยืมเงินหรือการเป็นหนี้ของคนในยุคปัจจุบันสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกกว่าในอดีต เนื่องจากมีช่องทางในการเป็นหนี้ง่ายขึ้น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ สินเชื่อเงินกู้ หรือแม้กระทั่งการกู้เงินนอกระบบ รวมทั้งเงื่อนไขการผ่อนชำระหนี้ต่าง ๆ ที่บางครั้ง อาจให้ประโยชน์แก่ลูกหนี้ในช่วงแรกและสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกหนี้ที่ไม่ระมัดระวังการใช้จ่ายของตนเองจนเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น และการใช้จ่ายเงินของคนในยุคปัจจุบันก็ง่ายแสนง่าย การหยิบเงินจากกระเป๋ากลายเป็นเรื่องธรรมดา แต่มีหนทางที่ง่ายกว่าคือการใช้บัตรเครดิตที่มีข้อเสียคือเราไม่เห็นตัวเงินที่ค่อย ๆ ลดลงเหมือนกับการหยิบเงินจากกระเป๋าทำให้การใช้จ่ายที่ดูง่ายในแต่ละครั้งกลับนำปัญหาต่าง ๆ มาให้ เช่น กว่าจะรู้ตัวเงินในบัตรเครดิตก็สูญไปกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หรือการเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายใบจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ทั้งนี้จากประสบการณ์ของคนเป็นหนี้บัตรเครดิตนำไปสู่หนทางการแก้ไขทำให้คุณไม่สะสมหนี้เพิ่มขึ้นอีก ดังต่อไปนี้ ผู้ที่กำลังหาทางออกจากการเป็นหนี้บัตรเครดิตด้วยประสบการณ์ของคนเป็นหนี้ทำให้เกิดเคล็ดลับดี ๆ มากมาย โดยก่อนอื่นต้องรู้จักการผ่อนชำระหนี้ที่ถูกต้อง คือจำนวนเงินในการผ่อนชำระหนี้ไม่ควรเกิน 10% ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือน และการกู้ยืมเงินไม่ควรเกิน 20% ของรายได้ทั้งหมดตลอดปี หรือเรียกง่าย ๆ ว่าการประมาณความสามารถของตนเองในการใช้หนี้นั่นเอง สำหรับเทคนิคอื่น ๆ มีดังต่อไปนี้ จิตใจที่เข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญ… Continue Reading

3 ขั้นตอน กู้ภาวะหนี้ฉุกเฉิน

อุบัติเหตุการเงินเกิดขึ้นได้ไม่คาดฝันในทุกช่วงชีวิต ปัญหาการเงินส่วนใหญ่จะมาจากรายได้ลดลง แต่รายจ่ายเท่าเดิม หรือรายได้เท่าเดิม แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น บางช่วงมีรายจ่ายก้อนโตเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัว เช่น ค่าซ่อมรถยนต์ ค่ารักษาพยาบาล ทำอย่างไรจึงผ่านพ้นภาวะวิกฤติการเงินนี้ได้ หากกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ที่ต้องสะสางให้ได้โดยเร็ว ส่วนใหญ่พยายามหมุนเงินโดยหาเงินกู้จากที่อื่น เพื่อให้พอกับรายจ่าย แต่วางการวางแผนที่ดี กลายเป็นคนที่มีหนี้สินพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ การวางแผนการเงินในภาวะฉุกเฉินควรเริ่มจากการทำตารางรายรับรายจ่ายของตนเองตลอดเดือน ตลอดเดือนต้องใช้อะไรบ้าง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าผ่อนชำระหนี้สินต่าง ๆ จากนั้นมองหาแหล่งเงินเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไป หากตกงานให้ใช้สิทธิประกันสังคม หากเกิดภัยธรรมชาติให้ใช้สิทธิโครงการช่วยเหลือของภาครัฐ แหล่งกู้เงินจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ การกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต เงินกู้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งบางกองทุนมีให้ หรือเงินกู้สวัสดิการที่นายจ้างมีให้ การพิจารณากู้เงินให้เรียงลำดับยอดหนี้ ดูสภาวะหนี้แต่ละตัว เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่จำเป็น รายการที่ยังจ่ายปกติ รายการที่หยุดจ่ายไป วันที่ชำระครั้งสุดท้าย หนี้ที่ถูกฟ้องแล้ว… Continue Reading

หากไม่ได้ผ่อนชำระหนี้เพราะความจำเป็นแล้วถูกฟ้องไม่ต้องตกใจ

ทุกวันนี้เงินทองหายาก คนตกงานมียอดเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้หลายคนไม่มีรายได้พอผ่อนชำระหนี้สินได้ แค่การเป็นหนี้แล้วไม่สามารถผ่อนชำระได้เพราะด้วยความจำเป็นก็เป็นเรื่องที่ทำให้คิดหนักแล้ว แต่หากไม่ได้ผ่อนชำระเป็นเวลานาน เจ้าหนี้ก็จะทำการฟ้องร้องและมีหมายศาลมาถึงหน้าบ้านหลายคน ลำพังการเป็นหนี้ก็ส่งผลต่อด้านจิตใจ ก่อให้เกิดความเครียด คิดไม่ตก ยิ่งเจอหมายศาลก็ยิ่งวิตกเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในบางคนไม่สามารถหาทางออกได้เพราะไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ ทำให้วิตกกังวลไปมากลัวว่าจะต้องติดคุก ถูกยึดทรัพย์ หรือบทลงโทษอื่นๆ               แต่ความจริงแล้วการมีหมายศาลเพื่อเรียกลูกหนี้ไปขึ้นศาล คดีหนี้สินเหล่านี้เป็นเพียงคดีแพ่งเท่านั้นการที่เรียกตัวลูกหนี้ไปขึ้นศาลก็เพื่อให้ลูกหนี้ไปพูดถึงความจำเป็นที่ลูกหนี้ไม่สามารถผ่อนชำระหนี้สินตามกำหนดได้ ศาลก็จะทำการไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ว่า ลูกหนี้จะสามารถกลับมาผ่อนชำระหนี้สินได้เมื่อไหร่ หรือยอดที่ต้องชำระอาจจะลดน้อยลงไปจากที่เคยผ่อนชำระเดือนละ 10,000 บาท ศาลก็จะพิจารณารายได้ปัจจุบันของทางลูกหนี้ว่ามีความสามารถผ่อนชำระได้ในระดับไหนอาจจะเหลือเดือนละ 1,000-5,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถผ่อนชำระหนี้สินของลูกหนี้ในปัจจุบัน หากศาลสามารถไกล่เกลี่ยได้ทั้งลูกหนี้ และเจ้าหนี้ยินยอมรับเงื่อนไขที่ศาลเป็นผู้กำหนดตัวลูกหนี้ก็ต้องเริ่มผ่อนชำระหนี้สินต่อไปด้วยยอดผ่อนชำระที่น้อยลงตามกำหนด               แต่หากในกรณีที่เจ้าหนี้ไม่ยินยอมรับข้อตกลงของศาลที่ทำการไกล่เกลี่ยหนี้สินให้ก็ต้องทำการฟ้องร้องกันต่อไป ระหว่างลูกหนี้ และเจ้าหนี้ซึ่งจะส่งผลให้ลูกหนี้มีระยะเวลาในการหาเงินมาใช้หนี้คืนได้ในระหว่างที่สู้คดีอยู่ในกรณีที่ลูกหนี้มีความสามารถว่าจ้างทนายความเพื่อว่าความให้ ในในกรณีกลับกัน หากตัวลูกหนี้ไม่มีความสามารถจ้างทนายเพื่อสู้คดี และว่าความให้ได้คุณก็จะแพ้คดี และต้องรีบหาเงินก้อนเพื่อมาชำระเจ้าหนี้ในทันทีที่คดีสิ้นสุดลง แม้ว่าการฟ้องร้องต่อระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้จะสามารถยืดเวลาการผ่อนชำระหนี้สินได้ และไม่ว่าลูกหนี้จะแพ้คดี หรือว่าชนะคดี สภาพหนี้สินก็ยังคงอยู่และลูกหนี้ก็ต้องทำการชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้อยู่ดี              … Continue Reading

ทางออกของชีวิตมนุษย์หนี้

“ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย” เคยเป็นคำพูดติดปากแนวตลกขบขันที่ผู้คนมักใช้พูดแซวกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ ข้าราชการ ฟรีแลนซ์ หรือแม้แต่เจ้าของกิจการ ต่างก็มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นจำเลยจากภาระหนี้สูงเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลา ปัญหาการขาดสภาพคล่อง ไม่เพียงแต่จะทำให้สภาพการใช้ชีวิตประจำวันต้องสะดุดเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อภาพความน่าเชื่อถือทางการเงินของท่านในอนาคตอีกด้วย เมื่อหนี้เกิดขึ้นแล้ว มนุษย์หนี้บางคนอาจคิดหาทางออกระยะแบบง่ายๆ ด้วยการบ่ายเบี่ยงไม่รับสายโทรศัพท์จากสถาบันการเงินที่กู้ยืม หรือบางรายก็ตัดสินใจเบนเข็มไปกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งไม่เพียงไม่ช่วยแก้ปัญหาเดิม แต่ยังสร้างหนี้ก้อนใหม่ขึ้นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าเดิมเพิ่มเข้ามาอีก ดังนั้น คำถามที่ว่า จะทำอย่างไรเมื่อเจอปัญหาขาดส่งชำระหนี้ เรื่องนี้มีคำตอบด้วยกลเม็ดเฉพาะสำหรับการปลดหนี้ หากมนุษย์หนี้ทั้งหลาย ยังไม่สามารถหาเงินมาจ่ายชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนด ก็คงจำเป็นต้องยอมรับในกฎกติกาการชำระหนี้ที่ได้ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้ การชำระเงินล่าช้าย่อมต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราที่สถาบันการเงินนั้น ๆ กำหนด ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือละเลยได้ แม้ว่าค่าปรับที่ใช้คำนวณอัตราการผิดนัดชำระเงินนั้นอยู่ในอัตราที่สูงมากก็ตาม อย่างไรก็ดี การแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ที่สูงเกินความสามารถของลูกหนี้ในการผ่อนชำระสามารถคลี่คลายได้โดยง่ายต่อเมื่อลูกหนี้นำปัญหาดังกล่าวเข้าไปปรึกษากับเจ้าหนี้โดยตรง บอกเล่าถึงเรื่องราวความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าหนึ่งเดือนลูกหนี้สามารถหาเงินหรือมีรายรับต่อเดือนเท่าไหร่และสามารถจ่ายเพื่อผ่อนชำระให้กับเจ้าหนี้ในแต่ละเดือนได้เท่าไหร่ โดยควรระบุรายละเอียดว่าลูกหนี้เองมีภาระต้องใช้เงินในด้านใดบ้าง เพื่อให้เจ้าหนี้สามารถรับรู้ถึงความสามารถจ่ายที่แท้จริงของลูกหนี้ ผลที่ได้ไม่เพียงแต่จะเป็นการแสดงความจริงใจของผู้ที่เป็นหนี้แล้วเท่านั้น แต่ยังช่วยสกัดไม่ให้ปัญหาลุกลามไปถึงขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายอีกด้วย ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดจึงเป็นการหันหน้ามาเจรจาขอประนอมหนี้กับทางสถาบันการเงิน โดยลูกหนี้อาจจะขอยืดระยะเวลาการชำระเงิน ขอลดจำนวนยอดที่ต้องชำระแต่ละงวด… Continue Reading

ความรู้จากหนังสือขายดี ที่ไม่ควรมองข้าม

การอ่านหนังสือการเงินการลงทุนดี ๆ สักเล่มมีประโยชน์มาก ถือเป็นการเรียนรู้แบบเร่งรัดที่เข้าใจได้ง่าย มุมมองและเคล็ดลับความสำเร็จของนักธุรกิจและนักบริหารเงินมีชื่อ อาจเป็นตัวแปรในการตัดสินใจลงทุน หรือดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่อิสรภาพทางการเงินต่อไป หนังสือในหมวดการเงินการลงทุนที่ติดอันดับขายดี ได้แก่ “พ่อรวยสอนลูก : Rich Dad Poor Dad” (ผู้เขียน โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ ผู้แปล จักรพงษ์ เมษพันธุ์) มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเงินและวิธีใช้เงินทำงาน โดยเรียบเรียงคำสอนของบิดาผู้เขียนซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายด้าน ได้นำเสนอแง่คิดการใช้เงินให้เกิดประโยชน์ต่ออนาคตสูงสุด เช่น การเก็บออมอย่างปลอดภัยให้ดอกผลน้อยกว่าการนำเงินไปลงทุนและรู้จักวิธีจัดการกับความเสี่ยง เปลี่ยนวิธีการเก็บออมทุกบาททุกสตางค์มาใช้เงินเพื่อการลงทุน หลังมีกระแสตอบรับดี จึงตามมาด้วยฉบับ “พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้าน : Rich Dad’s Cashflow Quadrant”… Continue Reading

เครดิตบูโร คะแนนการบริหารการเงินส่วนบุคคล

โดยส่วนใหญ่ในการสมัครงานบริษัทฯ จะร้องขอดูใบรายงานผลการศึกษา หรือ Transcript เพื่อประกอบการพิจารณาระดับคะแนนรายวิชาต่าง ๆ ว่าได้รับสกอร์การเรียนเป็นอย่างไรบ้าง เฉกเช่นเดียวกันกับเวลาที่เราต้องการยื่นกู้ขอสินเชื่อต่าง ๆ ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการศึกษา หรือ สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ ตลอดจนการยื่นขอสมัครบัตรเครดิตต่าง ๆ เกณฑ์การตัดสินใจให้กู้ หรืออนุมัติวงเงินเครดิตจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ก็คือ เครดิตบูโร หรือ เครดิตสกอร์ นั่นเอง ซึ่งแท้ที่จริงก็ใกล้เคียงกับคะแนนในการทำข้อสอบ แต่การวัดคะแนนด้านเครดิตการเงินนั้น มาตรวัดที่ใช้มาจากประวัติเครดิตในการชำระเงิน และสถานะการเงินของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ และยังทำหน้าที่เป็นตัวแปรหลักให้กับสถาบันการเงินในการเสนอ Loan term หรือ อัตราดอกเบี้ยให้กับผู้ยื่นขอกู้ว่าควรจะเป็นเท่าไร สาระสำคัญที่ปรากฎในรายงานเครดิตบูโรมีด้วยกัน 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นเรื่องข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน… Continue Reading

สินเชื่อเงินสด ตัวเลือกการจ่ายเงินของคนรุ่นใหม่

การใช้จ่ายเงินในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ นอกจากเงินสด บัตรเดบิตและบัตรเครดิตแล้ว ยังมีรูปแบบที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือสินเชื่อเงินสดซึ่งมีคุณสมบัติช่วยอำนวยความสะดวกและมีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่และคนวัยทำงานที่ดูเหมือนจะมีภาระและรายการค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากมาย ด้วยเหตุนี้คุณจึงควรรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเงินสดไว้บ้าง เผื่อว่าบางโอกาสสินเชื่อเงินสดอาจจะเป็นตัวเลือกสำหรับการใช้จ่ายเงินของคุณอีกทางหนึ่งก็เป็นได้ รู้จักกับสินเชื่อเงินสด สินเชื่อเงินสด หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักกันในคำว่าบัตรกดเงินสด เป็นบัตรที่ธนาคารหรือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินออกมาให้กับผู้ที่ขอสมัครใช้บริการ ซึ่งสินเชื่อเงินสดนี้จะมีการจำกัดวงเงินว่าเจ้าของบัตรจะกดถอนเงินได้สูงสุดเท่าใด และเจ้าของบัตรก็สามารถเบิกเงินสดไปใช้ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดถอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม เรียกได้ว่าไม่ต้องมีบัญชีเงินฝากในธนาคารนั้นเลยแต่คุณก็สามารถกดเงินจากตู้เอทีเอ็มเพื่อมาใช้จ่ายได้ ซึ่งในยุคสมัยนี้แทบทุกธนาคารจะมีบริการสินเชื่อเงินสดไว้รองรับความต้องการของลูกค้าในยามที่ต้องการเงินด่วนหรือมีเหตุให้ต้องใช้เงินอย่างฉุกเฉิน การใช้จ่ายเงินด้วยสินเชื่อเงินสดมีข้อดีอย่างไร ในกรณีที่เจ้าของบัตรไม่ต้องการพกเงินสดมาก ๆ การทำสินเชื่อเงินสดก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง นั่นก็เพราะว่าเจ้าของบัตรสามารถกดถอนเงินได้จากตู้เอทีเอ็มที่มีอยู่ทั่วไป หลายท่านอาจจะเคยประสบปัญหาที่ว่าพบของถูกใจแต่มีเงินสดไม่พอ ถ้าจะถอนเงินที่ธนาคารก็ไม่สะดวกเท่าใดนัก การใช้สินเชื่อเงินสดจะทำให้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ นอกจากนี้สินเชื่อเงินสดยังเป็นตัวช่วยฉุกเฉินในยามที่คุณมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินโดยไม่ต้องเสียเวลาในการทำเรื่องขอกู้เงิน ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งคือสินเชื่อเงินสดคิดดอกเบี้ยจากยอดที่ใช้จริง การใช้จ่ายเงินด้วยสินเชื่อเงินสดมีข้อเสียอย่างไร สินเชื่อเงินสดแม้จะมีความสะดวกมากกว่าการใช้จ่ายเงินประเภทอื่น ๆ แต่ข้อเสียคือดอกเบี้ยของสินเชื่อเงินสดค่อนข้างสูง หากใช้จ่ายโดยไม่ระวังก็ทำให้มีรายจ่ายจากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จนบางครั้งนำมาสู่ปัญหาหนี้สินในภายหลังได้ ใครบ้างที่เหมาะกับสินเชื่อเงินสด โดยทั่วไปแล้วทุกคนสามารถใช้สินเชื่อเงินสดได้ แต่ส่วนใหญ่สินเชื่อเงินสดมักจะถูกนำมาใช้เพื่อเป็นเงินฉุกเฉินในเวลาที่หาเงินจากแหล่งอื่น ๆ ไม่ได้แล้ว หรือไม่มีแหล่งเงินสำรองที่อื่นอีกสำหรับใช้จ่ายยามจำเป็น แม้ว่าสินเชื่อเงินสดจะมีข้อดีหลายประการ แต่ก็ควรระมัดระวังการใช้จ่ายเงินให้มาก… Continue Reading

หนังสือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่อ่านแล้วได้ประโยชน์

การวางแผนการเงิน เป็น อีกสิ่งหนึ่งในชีวิตของคนเราที่มีความสำคัญ แต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยแน่ใจว่าการเริ่มต้นวางแผนการเงินจะต้องเริ่มที่จุดไหน การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงินตามโลกอินเทอร์เน็ตจึงเป็นที่นิยมเพราะแต่ละเว็บที่เกี่ยวกับการเงินจะมีบทความแนะนำดี ๆ เกี่ยวกับการเงินเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน แต่หากข้อมูลที่ลงในบทความการเงินในเว็บต่าง ๆ มีข้อมูลไม่เพียงพอก็อาจจะเลือกเป็นการหาหนังสือแนะนำเกี่ยวกับการเงินมาแล้วอ่านศึกษา ทำความเข้าใจ เพราะหนังสือเกี่ยวกับการเงินส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนมาจากประสบการณ์จริง หากลองนำแนวคิดต่าง ๆ มาปรับใช้ในชีวิตอาจจะทำให้การวางแผนการเงินของทุกคุณเป็นไปในทางที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในไม่ช้า หนังสือเกี่ยวกับการเงินที่อยากแนะนำให้ได้อ่านกัน เช่น ฉลาดทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเงิน หนังสือน่าอ่านของสำนักพิมพ์มติชนหนังสือที่ช่วยให้ทุกคุณสามารถวางแผนเรื่องเงินได้อย่างลงตัว และสมดุล ไม่ไปมุ่งประเด็นอื่น ๆ จนทำให้เกิดความสับสน และไม่ประสบความสำเร็จสักที หนังสือที่มาพร้อมแนวคิดที่อธิบายได้อย่างเข้าใจในภาษาที่อ่านง่ายมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน และสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตจริง 77 วิธีออมเงิน ให้รวยไม่รู้ตัว หนังสือของสำนักพิมพ์ทัสที่แนะนำวิธีการออมเงินแบบถูกต้อง และสามารถทำตามได้อย่างง่ายดาย บางวิธีอาจจะเป็นวิธีที่หลายคนเคยทราบแล้วแต่ไม่เคยลองทำแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะอาจจะยังทำไม่ถูกวิธี หากลองนำแนวคิดในหนังสือเล่มนี้มาปรับใช้จะช่วยให้ทุกคนรวยเร็วขึ้นภายในเวลาไม่กี่ปี คู่มือหนีหนี้ ฉบับฉุกเฉิน หนังสือของสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์หนังสือที่แนะนำวิธีการวางแผนจัดการกับหนี้สินที่มีได้อย่างลงตัว และหมดไปอย่างรวดเร็ว รู้จักมีสติในการแก้ปัญหาหนี้สิน… Continue Reading

ชีวิตหลังเกษียณ สร้างได้ด้วยการออมเงิน

หลายคนทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซื้อของที่อยากได้ สร้างครอบครัวให้มั่นคง ส่งเสียลูกเรียน เมื่อลูกคุณโตขึ้นแล้วมีงานทำ หรือออกไปมีครอบครัว ส่วนตัวคุณที่แก่ลงทุกวันได้วางแผนอนาคตไว้หรือไม่ ด้วยสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมไปตามวัยชีวิตหลังเกษียณคุณคงไม่สามารถทำงานได้คล่องแคล่งว่องไวเหมือนในอดีต การมีเงินเก็บอย่างเพียงพอใช้ชีวิตหลังเกษียณนอกจากจะทำให้คุณอยู่อย่างสุขสบาย ไร้ความกังวลถึงสิ่งเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกหลานแล้ว ยังทำให้คุณมีทั้งเวลาและงบประมาณได้ทำในสิ่งที่ชอบอีกด้วย เนื่องจากไม่มีคำว่า “งาน” เป็นอุปสรรค เช่น การดูแลต้นไม้ในสวนเล็ก ๆ ของบ้าน การอ่านหนังสือที่ชอบ การเข้าวัดปฏิบัติธรรม เป็นต้น สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการออมเงินหลังเกษียณง่าย ๆ ดังนี้ เริ่มจากคำนวณรายรับ รายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน โดยรายรับอาจมาจากเงินเดือน หรือเงินบำเหน็จบำนาญ เงินจากกองทุนประกันสังคม เงินจากการทำงานพิเศษ เงินออมที่มีอยู่ เป็นต้น จากนั้นคำนวณรายจ่ายในแต่ละเดือน โดยปกติแล้ววัยเกษียณจะมีรายจ่ายน้อยกว่าวัยทำงานประมาณ 70-80% ของค่าใช้จ่ายต่อเดือน เช่น ก่อนเกษียณคุณมีรายจ่ายต่อเดือนประมาณ 30,000 บาท… Continue Reading

10 เคล็ดลับป้องกันถูกอายัดเงินเดือน

การถูกอายัดเงินเดือนเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับลูกหนี้ทุกคน หากว่าลูกหนี้ไม่มีความสามารถเพียงพอในการจ่ายหนี้ ซึ่งลูกหนี้ย่อมไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ เนื่องจากว่าการอายัดเงินเดือนอาจทำให้เกิดความเดือดร้อนกับตนเองและครอบครัวได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้เพื่อไม่ให้ถูกอายัดเงินเดือนนั่นเอง 1.พยายามผ่อนชำระหนี้ตามที่ตกลงกับเจ้าหนี้ไว้ หากลูกหนี้มีการตกลงกับเจ้าหนี้ว่าจะผ่อนชำระเงินคืนเดือนละเท่าไร ลูกหนี้ควรปฏิบัติให้ได้ตามที่ตนตกลงไว้ ยกตัวอย่างเช่น หากลูกหนี้มีการตกลงกับเจ้าหนี้ว่าจะผ่อนชำระหนี้เป็นงวด งวดละ 5,000 บาทต่อเดือนก็ควรชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ เพราะการเมินเฉยต่อคำพูดของตนเองจะทำให้เจ้าหนี้ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด นั่นก็คือการอายัดเงินเดือน 2.มีการติดต่อกับเจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ ลูกหนี้หลายคนเลือกหนีหายจากเจ้าหนี้ หรืออาจเลือกวิธีขาดการติดต่อกับเจ้าหนี้ ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่ผิดอย่างยิ่ง เพราะยิ่งเจ้าหนี้ไม่สามารถตามตัวลูกหนี้ได้ เจ้าหนี้ก็จะร้อนใจและทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้เงินของตนกลับคืนมา ซึ่งการอายัดเงินเดือนก็เหมือนเป็นหลักประกันว่าเจ้าหนี้จะได้รับเงินของตนคืนมาอย่างแน่นอน 3.ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือย สาเหตุหลัก ๆ ของการถูกอายัดเงินเดือนมาจากการที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ และสาเหตุของการที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ก็คือการใช้เงินไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือยจนไม่มีเงินสำหรับผ่อนชำระหนี้ เพราะฉะนั้นลูกหนี้ควรคิดก่อนใช้เงินเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้เงินเกินตัวจนไม่มีเงินชำระหนี้นั่นเอง 4.ไม่สร้างหนี้ใหม่ ลูกหนี้หลายคนอาจเลือกวิธีการใช้หนี้ด้วยการกู้ยืมจากแหล่งเงินอื่น ๆ และนำไปผ่อนชำระหนี้เก่า แต่บางครั้ง หากลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ก็อาจจะทำให้ตนเองต้องมีภาระความเครียดและความกดดันได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการชำระหนี้ให้ได้ตามที่ต้องการคือการเก็บออมเงินด้วยตนเอง จะทำให้มีเงินสำหรับชำระหนี้ได้อย่างไม่เดือดร้อนในภายหลัง 5.ไม่นำเงินที่ใช้ชำระหนี้ไปให้ผู้อื่นใช้ก่อน ลูกหนี้บางคนเป็นผู้ที่มีความหน้าใหญ่ใจโต ชอบการถูกยกย่อง จนบางครั้งให้ผู้อื่นยืมเงินที่ตนเองเตรียมไว้สำหรับชำระหนี้เสียก่อน… Continue Reading